Thursday, 2 April 2015

കല്യാണവീരൻ

കാരണവരുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ രൂക്ഷമായിവളർന്നപ്പോൾ തറവാട്ടിൽ രണ്ടുപക്ഷങ്ങളായി. കാരണവപക്ഷവും അനന്തരവപക്ഷവും. പരസ്പരം പോർവിളികൾമുറുകുമ്പോഴാണു അനന്തിരവൾക്കൊരുതിക്കു കല്യാണം വന്നതു. തൽക്കാലം മുറുമുറുപ്പുകൾ ഒതുക്കി എല്ലാവരും കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വെടിപൊട്ടിയതു. വരൻ ഒരുകല്യാണവീരനാണെന്നും ഇതു പതിമൂന്നാമത്തേതാണെന്നും ആദ്യത്തേതിലൊക്കെ മക്കളും ഉണ്ടെന്ന വാർത്ത പരന്നത്. വാർത്ത കാരണവരുടെ ചെവിയിലെത്തിയെങ്കിലും മൂപ്പർക്ക് കുലുക്കമില്ല. ഈ കല്യാണം എന്തുവന്നാലും നടത്തും. ആദ്യത്തെ കല്യാണങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ്കേട്ടതെല്ലാം കളവ്. വേണ്ടവർക്ക് അന്വേഷിച്ചുനോക്കാം. അനന്തരവർ വിട്ടില്ല . പക്ഷെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ ഒരുത്തിയൊഴികെ എല്ലാവരും നിഷേധിച്ചു. (ഇവരുടെ പേരിലെല്ലാം പുതിയ അക്കൗണ്ടും അതിൽ കണക്കറ്റ പണവും വന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണവർ തള്ളിക്കഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒറ്റ വഴിയേ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനേയും വിവാഹം തടയുക. തറവാടിന്റെ പൊലിമ പാടിനടക്കുന്ന പാണന്മാർ തരമ്പോലെ അനന്തരവന്മാരെ പറഞ്ഞ് പിരികേറ്റി. വാശിക്ക് കാരണവരും മോശമല്ല. താൻ ഒന്ന്നിശ്ചയിച്ചാൽ അത് നടന്നതുതന്നെ. അനന്തരവളുടെ ഭാവിയല്ല തന്റെ അഭിമാനമാണിവിടെ പ്രശ്നം . തറവാട്ടിൽ ഇന്നേവരെ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണം മുടങ്ങീട്ടില്ല. തന്റെ കാലത്തും അതുണ്ടാവരുത്. ഓടുവിൽ ആ ദിവസവും വന്നു. രണ്ടുപക്ഷവും ഒരുങ്ങിത്തന്നെ. ഏതായാലും ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി .സദ്യയും ഒരുങ്ങി. വിവാഹം മുടങ്ങിയാൽ അതൊക്കെ വേസ്റ്റാവും. ദൂരെനിന്നെത്തിയവരൊക്കെയില്ലേ, കുട്ടികൾ വിശന്നു കരയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് കെട്ട് നടക്കട്ടെ. പെണ്ണിനെ ചെറുക്കന്റെകൂടെ അയക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്നൂടി അന്വേഷിച്ചിട്ടുമതി. കൂറേ പാണന്മാർ ഇടനിലക്കാരായി കാരണവർക്കായി ഒത്തുതീർപ്പിനെത്തി. പക്ഷെ അതു ഭാര്യവീട്ടിൽമതി തറവാട്ടിൽ വേണ്ടെന്ന് അനന്തരവന്മാർ തീത്തു പറഞ്ഞു. പൂജാരിയെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാതെ അനന്തരവർ തടഞ്ഞു. വരനെയും . തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മണ്ഡപത്തിനു പുറത്തേക്കു വീണുപോയ വധുവെ മണവാളൻ കൈപിടിച്ചെഴുന്നേല്പിച്ചു. പാണിഗ്രഹണം നടന്നു എന്നു കുരവയിട്ട് കാരണവർ പക്ഷം മധുരം വിളമ്പി. കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാവരും ഊട്ടുപുരയിലേക്കും. കുറ്റം പറയരുതല്ലോ അനന്തരവന്മാരെ പിരികേറ്റിയ പാണന്മാർ ഒന്നാം പന്തിയിൽ തന്നെ സീറ്റുറപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും പെൺകിടാവിന്റെ ആദ്യ സംബന്ധമല്ലേ , അതു മുടക്കാമോ, കല്യാണപന്തലിൽ അക്രമമാവാമോ. കല്യാണവീരനാണെങ്കിൽ തന്നെ അതു പാടിനടന്നാൽ നാട്ടുകാർക്കു മുൻപിൽ തറവാടിന്റെ മാനം കപ്പലു കേറില്ലേ എന്നൊക്കെയാണു ഇപ്പോൾ പാണർ ചോദിക്കുന്നതു. എന്തായാലും അനന്തരവന്മാരിൽ മുൻ നിരക്കാർക്കു ഒരുവാരം കഞ്ഞിക്കരിയിടരുതെന്ന് കാരണവർ കൽപ്പിച്ചു ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment